Tietosuojaseloste - Audax Auto Oy

1. Rekisterinpitäjä
Audax Auto Oy
Autokeskuksentie 12
33960 Pirkkala
Y-tunnus: 2986943-9

2. Yhteyshenkilö
Teemu Kuokkanen
teemu.kuokkanen@audax.fi
+358 50 352 09 77

3. Rekisterin nimi sekä käyttötarkoitus
Audax Auto Oy:n asiakasrekisteri. Henkilötietoja käsitellään automyynnin sekä autofixin eri
vaiheissa palveluiden tarjoamiseen sekä asiakassuhteiden kehittämiseen. Tietoja käytetään
myös Audaxin toiminnan kehittämiseen.
Erillisellä suostumuksella asiakkaan tietoja voidaan käyttää Audaxin sekä
yhteistyökumppaneiden markkinointiin,mainontaan tai etämyyntiin.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste automyyntiin liittyen on sopimuksien
laatiminen sekä edeltävien toimenpiteiden tekeminen.
Markkinointiin liittyvä käsittely perustuu aina asiakkaan antamaan suostumukseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaasta kerätään seuraavia tietoja:
• Nimi
• Osoite
• toimitusosoite (mikäli eri kuin postiosoite)
• Numero
• Henkilöturvatunnus
• Sähköposti
• Äidinkieli
• Pankkitiedot ja maksamiseen liittyvät tiedot
• Asiakaspalaute
• Suoramarkkinointitiedot
• Muut asiakkaan luvalla pyydetyt tiedot

6. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään kirjanpitolain mukaisesti tarvittavan ajan. Rekisteriä myös päivitetään
säännöllisesti asiakaspalvelutilanteissa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja pääasiallisesti henkilöltä itseltään asiakastapahtuman yhteydessä.
Mahdollisesti viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi) tai
Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä
ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolella.

9. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen
ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista
sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla
pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin
yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja
evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.
Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin
ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu asianmukaisesti turvallisin salasanoin sekä palomuurein. Rekisteriin on
pääsy vain henkilöillä, joille tietojen käsittely kuuluu työnkuvaan.

11. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on
talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai
vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai
tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Back to top